น้ำมันเครื่อง

• น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ตรีเพชร •

ประสิทธิภาพสูง เพื่อรถอีซูซุโดยเฉพาะ

การบำรุงรักษารถยนต์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้รถของท่านมีอายุ การใช้งานที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอ และหนึ่งในการบำรุง รักษารถที่สำคัญที่สุดนั้น คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความเหมาะสมกับรถของ ท่าน ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ

• การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ตรีเพชร •

• ข้อแนะนำ •

  • ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะไม่เกิน 6 เดือนหรือ 10,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน* ยกเว้น! รถบรรทุกอีซูซุบางรุ่นที่มีการแนะนำตารางการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานขึ้น
  • ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อความปลอดภัยและคงประสิทธิภาพ การใช้งานสูงสุดของเครื่องยนต์อีซูซุ และต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามคู่มือการใช้รถอีซูซุหรือตามคำแนะนำจาก ช่างผู้ชำนาญการของศูนย์บริการอีซูซุ
  • น้ำมันเครื่องถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

หมายเหตุ สำหรับรถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน