อีซูซุแคร์

“ใช้รถได้คุ้ม คุมค่าซ่อมได้”

ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบำรุงเองหรืออู่ทั่วไป

 • ปัญหารถเสียบ่อยทำให้ต้องซ่อมบ่อยๆ จากการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานและใช้อะไหล่เทียม
 • ค่าซ่อมบานปลายเกินงบประมาณการซ่อมที่ตั้งเอาไว้
 • รถเสียกลางทางไปต่อไม่ได้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • ธุรกิจสะดุดเพราะรถหยุดซ่อมไม่มีกำหนด
 • ปัญหาทุจริตจากการซ่อมบำรุง

เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินงานได้อย่างราบรื่น เราขอเสนอ “อีซูซุแคร์”

อีซูซุแคร์ คือ แพ็กเกจซ่อมบำรุงเชิงป้องกันแบบเหมาจ่าย โดยคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นบาทต่อกิโลเมตร

อีซูซุแคร์ แพ็กเกจซ่อมบำรุง แบบเหมาจ่าย

อีซูซุแคร์ คือ แพ็กเกจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่ง
ในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงรถ เพื่อให้ผู้ประกอบการบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ
รวมทั้งได้รับการดูแลและบำรุงรักษาล่วงหน้า ลดโอกาสที่รถจะเสียหายหนักๆ
เพิ่มความมั่นใจให้ทุกธุรกิจ โดยคำนวณเป็น “บาท ต่อ กิโลเมตร”

โปรดสอบถามราคาแพ็กเกจซ่อมบำรุงจากผู้จำหน่ายอีซูซุ

เลือกสัญญาที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

ความคุ้มค่าเพื่อการขนส่งยุคใหม่

แพลททินั่ม แพ็กเกจ (Platinum Package)

แพ็กเกจเหนือระดับที่ครอบคลุมทุกการดูแล ทั้งในด้านการบำรุงรักษาตามระยะ (Maintenance) การซ่อมทั่วไปตามการใช้งาน (Repair)
และการโอเวอร์ฮอล (Overhaul) พร้อมตรวจสภาพรถทุก 20,000 กม.*

ซิลเวอร์ แพ็กเกจ (Silver Package)

แพ็กเกจการบำรุงรักษาตามระยะ (Maintenance) โดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ พร้อมตรวจสภาพรถทุก 20,000 กม.*

Package Silver Package Platinum Package
การตรวจสอบเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)
ตรวจเช็กเชิงป้องกันทุกๆ 20,000 กม.* ตรวจเช็กเชิงป้องกันทุกๆ 20,000 กม.*
การบำรุงรักษาตามระยะ
(Maintenance)
น้ำมันหล่อลื่น, ไส้กรองต่างๆ, ไส้กรองดักความชื้น, จาระบีตามจุด, จาระบีล้อ, น้ำยาหล่อเย็น, การปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์, หัวเทียน (หากมี) น้ำมันหล่อลื่น, ไส้กรองต่างๆ, ไส้กรองดักความชื้น, จาระบีตามจุด, จาระบีล้อ, น้ำยาหล่อเย็น, การปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์, หัวเทียน (หากมี)
การซ่อมทั่วไปตามการใช้งาน
(Repair)
ซ่อมบำรุงโดยครอบคลุมค่าอะไหล่ทุกชิ้น ที่ผลิตจากโรงงาน ตามเงื่อนไขสัญญาให้บริการ
การโอเวอร์ฮอล
(Overhaul)
โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ ชุดเกียร์ และเฟืองท้าย ตามเงื่อนไขสัญญาให้บริการ

*ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและสภาพการใช้งานของรถ

ประโยชน์ที่ได้รับจาก อีซูซุแคร์

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

 • ทราบค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ล่วงหน้า และควบคุมต้นทุนการซ่อมได้

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถ

 • การซ่อมบำรุงโดยทีมช่างมืออาชีพ และเครื่องมือที่ครบครันและอุปกรณ์วินิจฉัยปัญหาที่ทันสมัย
 • ลดปัญหารถเสียบ่อย และรถเสียระหว่างทาง
 • ใช้อะไหล่แท้ของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
 • เพิ่มเวลาการใช้รถ ลดขั้นตอนการเสนอราคา และรอการอนุมัติ

เพิ่มความสะดวก

 • สามารถเข้าซ่อมบำรุงได้ทุกศูนย์บริการทั่วประเทศ 245 สาขา
 • ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องเปิดเครดิตกับศูนย์บริการ

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

 • ราคาขายต่อรถสูงกว่าการซ่อมบำรุงแบบทั่วไป
 • ใช้อ้างอิงด้านค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้างได้

ข้อยกเว้น การให้บริการของอีซูซุแคร์*

 • ยาง / กระทะล้อ / แบตเตอรี่
 • สนิม / การผุกร่อน
 • ความเสียหายของตัวถัง และตัวถังเสื่อมสภาพ
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 • การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

รถที่ไม่สามารถเข้าร่วมกับอีซูซุแคร์*

 • รถที่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด
 • รถที่ใช้งานในเหมือง
 • รถที่ใช้งานระหว่างประเทศ
 • รถที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • รถที่ผ่านการดัดแปลง

*โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

รถที่เข้าร่วมโครงการ อีซูซุแคร์ สามารถใช้บริการให้คำปรึกษา รถบรรทุกอีซูซุทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง ได้ตลอดอายุสัญญา

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ให้บริการเฉพาะรถบรรทุกอีซูซุที่อยู่ในระยะรับประกัน และรถบรรทุกอีซูซุที่ร่วมรายการอีซูซุแคร์ตลอดระยะสัญญา
 2. เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขอบเขตการให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี การให้ความช่วยเหลือ อาจเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยไม่ออกให้บริการซ่อม ณ จุดเกิดเหตุ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการซ่อม ณ จุดเกิดเหตุได้
 3. ไม่รวมบริการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ยาง หางพ่วง รถที่บรรทุกสินค้าอันตราย บรรทุกเกินพิกัด น้ำมันหมด หรืออุบัติเหตุ
 4. ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า