กลุ่มไส้กรอง

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

กรองสิ่งสกปรกในน้ำมันเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพการหลอลื่นและการไหลเวียน...

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

กรองและดักสิ่งสกปรกในน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง...

ไส้กรองอากาศ

กรองดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์...

ไส้กรองแอร์

กรองดักฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปภายในระบบปรับอากาศ