กลุ่มช่วงล่าง

ลูกปืนล้อ

รองรับน้ำหนักและลดแรงเสียดทานจากการหมุนของล้อ...

โช้กอัพ

ลดแรงกระแทกและช่วยในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่...

อื่นๆ

บริษัทฯ มีการพัฒนาอะไหล่แท้ตรีเพชรอย่างต่อเนื่อง...