รถอีซูซุทุกรุ่นรองรับการใช้น้ำมันดีเซล B10 น้ำมันเกรดมาตรฐานใหม่ของประเทศไทย

มั่นใจ! รถอีซูซุทุกรุ่นใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้ทันที

ย้ำความเชื่อมั่น รถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมใช้น้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานใหม่ของประเทศ


สำหรับรถปิกอัพอีซูซุก่อนรุ่นออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น หลังจากใช้งานน้ำมันดีเซล B10 ควรมีการตรวจเช็กและเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้

รุ่นรถ รายการอะไหล่
รถปิกอัพอีซูซุก่อนรุ่นออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 เปลี่ยนท่อยางและท่อพลาสติกของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆ 2 ปี หรือ 200,000 กม. หลังจากเริ่มใช้น้ำมันดีเซล B10 (1 มกราคม 2563)
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น (MU-7)

สำหรับรถปิกอัพอีซูซุก่อนรุ่นออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น หลังจากใช้งานน้ำมันดีเซล B10 ควรมีการตรวจเช็กและเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้

รุ่นรถ รายการอะไหล่
รถปิกอัพอีซูซุก่อนรุ่นออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 เปลี่ยนท่อยางและท่อพลาสติกของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆ 2 ปี หรือ 200,000 กม. หลังจากเริ่มใช้น้ำมันดีเซล B10 (1 มกราคม 2563)
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น (MU-7)

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน B10

  • ใช้น้ำมันดีเซล B10 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น
  • ให้นำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุตามระยะการตรวจเช็กตามปกติ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าและการใช้งานของรถในระยะยาว
  • เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะที่กำหนด หรือเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น (รุ่นที่มีไฟเตือน)
  • หมั่นทำการตรวจสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนที่เป็นท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด และควรใช้อะไหล่ที่ได้มาตรฐานตามที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุกำหนด
  • หากรถมีอาการผิดปกติ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ใกล้ที่สุด
  • หลีกเลี่ยงการมีน้ำมันคงค้างไว้ในถังเป็นระยะเวลานาน หากมีความจำเป็นควรมีการตรวจเช็กถังน้ำมันและกรองดักน้ำ
  • กรณีที่ใช้รถในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส น้ำมันอาจมีโอกาสเกิดไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์


โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้จำหน่ายอีซูซุใกล้บ้านท่าน

หรือติดต่ออีซูซุฮอตไลน์ โทร 0-2118-0777

กลับหน้าข่าวสารและโปรโมชัน