ขับรถอุ่นใจ นำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%

ขับรถอุ่นใจ นำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%

เมื่อลูกค้าใช้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จะได้สิทธิประโยชน์จากธนาคารเจ้าของบัตรดังนี้

คุ้มที่1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% (ไม่ต้องใช้คะแนนสะสมแลก)
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ครบทุก 3,500 บาท 2% (70 บาท)
30,000 บาทขึ้นไป 4% (1,200 บาท)

• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/ท่าน ตลอดรายการ

• ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน พิมพ์ IZU1 เว้นวรรค ตามด้วยเบอร์บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ยกเว้นบัตร SCB Private Banking & SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน

• บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรนิติบุคคล)


คุ้มที่2: ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดใช้จ่าย หรือทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS* รับเครดิตเงินคืน
ยอดใช้จ่าย ใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดค่าใช้จ่าย 10%

• ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus และ บัตรเครดิต SCB M VISA

• จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 60,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดรายการ

• ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน พิมพ์ IZU2 เว้นวรรค ตามด้วยเบอร์บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียน SMS ทุกครั้ง ทุกประเภทบัตรเครดิต หากประสงค์ขอใช้สิทธิ์

กลับหน้าข่าวสารและโปรโมชัน