ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและใหญ่

  ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและรถโครงการอีซูซุแคร์
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชม.

  กรณีรถเกิดขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้
 • ประสานงานกับศูนย์บริการที่ใกล้เคียง

  เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • บริษัทฯ และศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการออกให้บริการ โดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อีซูซุเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า