กลุ่มไส้กรอง

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

กรองสิ่งสกปรก ในน้ำมันเครื่องเพื่อประสิทธิภาพการหล่อลื่น...

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

กรองและดักสิ่งสกปรก ในน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาด...

ไส้กรองอากาศ

กรองดักฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์...

ไส้กรองแอร์

กรองดักฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไป ภายในระบบปรับอากาศ...