กลุ่มช่วงล่าง

โช้กอัพ

ลดแรงกระแทกและช่วยในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่...

ลูกปืนล้อ

รองรับน้ำหนักและลดแรงเสียดทานจากการหมุนของล้อ