เพียงนำรถเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการตามกำหนด

เพื่อรักษาสิทธิการรับประกันนาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

มั่นใจยาว ๆ กับ

ประกันนาน

สำหรับ อีซูซุ คิงออฟทรัคส์

ไม่จำกัดระยะทาง*
ขยายระยะเวลาแคมเพจ์น เมื่อซื้อตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด
ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

รถที่ได้รับสิทธิรับประกัน
  • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับประกันรถยนต์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น และลูกค้านำรถยนต์เข้าตรวจเช็กกับศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้รถยนต์อีซูซุเมื่อถึงกำหนดระยะบริการ และบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกันตลอดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า
ระยะเวลาการรับประกันตัวรถ
  • ระยะเวลาการรับประกันเพิ่ม 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง นับจากวันสิ้นสุดการรับประกัน 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า
ขอบเขตการรับประกัน
  • บริษัทฯ จะจัดหา หรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถยนต์เฉพาะส่วนที่บริษัทฯได้ยอมรับในความบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบเท่านั้น
  • เมื่อบริษัทฯ ได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใด บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย
ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน
  • ลูกค้าต้องนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กตามระยะที่กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน ณ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้รถยนต์อีซูซุ
  • ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสมุดรับประกัน ตลอดระยะเวลารับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์พิเศษ
  • ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน

ตัวอย่างรายการอะไหล่ที่คุ้มครอง

การ
รับประกัน
ปกติ

ไม่เข้า
เช็กระยะ
ตามกำหนด

รายการอะไหล่

ฝาครอบวาล์ว ฝาสูบ เสื้อสูบ

อ่างน้ำมันเครื่อง

เพลาลูกเบี้ยว เสื้อเพลาลูกเบี้ยว และกระเดื่องกดวาล์ว

วาล์วไอดี วาล์วไอเสีย สปริงกดวาล์ว และซีลปลอกวาล์ว

เพลาข้อเหวี่ยงและแบริ่ง (ชาร์ฟอก)

ลูกสูบ แหวนลูกสูบ สลักก้านสูบ ก้านสูบ และแบริ่ง (ชาร์ฟก้าน)

เทอร์โบชาร์จเจอร์

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

ชุดระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง

เจเนอเรเตอร์ กล่องควบคุมระบบเครื่องยนต์

ECU เซนเซอร์ระบบเครื่องยนต์

หม้อน้ำ

ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง ปั๊มคลัตช์ตัวบน

เสื้อ เฟือง เพลา ลูกปืนเกียร์

สวิตช์เกียร์ว่าง สวิตช์เกียร์ถอย

ชุดกลไกควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

อ่างน้ำมันเกียร์และชุดควบคุมเกียร์ออโตเมติก (Smoother)

ชุดขาเบรก สวิตช์ไฟเบรก

หม้อลมเบรก

ปั๊มไฮดรอลิกสำหรับระบบเบรก ABS

เสื้อเฟืองท้าย ชุดเฟืองบายศรี-เดือยหมู และลูกปืนเฟืองท้าย

ชุดแกนพวงมาลัย กระปุกพวงมาลัย

ปั๊มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

ชุดเฟืองยกกระจกประตูและมอเตอร์

ชุดเซ็นทรัลล็อกและสายเคเบิ้ล

สวิตช์คอพวงมาลัย

หมายเหตุ : ไม่เข้าเช็กระยะตามกำหนด
หมายถึง รถที่ไม่เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ และน้ำยาหม้อน้ำ ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นการรับประกันจากคู่มือการใช้รถยนต์อีซูซุ

กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ 0-2118-0700