ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ

  1. สำหรับลูกค้าที่ความประสงค์ที่จะใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ให้สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
  2. รถปิกอัพอีซูซุก่อนรุ่น All New D-Max (รุ่นปี 2012) และรถอเนกประสงค์อีซูซุ Mu-7 ไม่รองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20
  3. สรุปรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนและตรวจเช็ก ก่อนและหลังการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20

รุ่นรถ รถปิกอัพอีซูซุ รถอเนกประสงค์อีซูซุ รถบรรทุกอีซูซุ
รายการ All New D-Max
ตั้งแต่ รุ่นปี 2012 ถึง รุ่นปี 2019 ที่ผลิต ก่อน เมษายน 2562
D-Max Blue Power
รุ่นปี 2019 ที่ผลิต ตั้งแต่ เมษายน 2562 เป็นต้นไป
MU-X
ทุกรุ่น
N*/F*/G*
ทุกรุ่น
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับที่ต่อเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเปลี่ยน
ก่อนใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20
โปรดสอบถามรายละเอียดรุ่นรถเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ไม่ต้องเปลี่ยน  
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น
ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนที่ระยะ 2,000 กม. และ 4,000 กม. แรกหลังจากใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กม.
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงชุดแรก/กรองในชุดกรองดักน้ำ (ถ้ามี)    
ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

รุ่นรถ: รถปิกอัพอีซูซุ

รถปิกอัพอีซูซุ
รายการ All New D-Max
ตั้งแต่ รุ่นปี 2012 ถึง รุ่นปี 2019 ที่ผลิต ก่อน เมษายน 2562
D-Max Blue Power
รุ่นปี 2019 ที่ผลิต ตั้งแต่ เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับที่ต่อเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเปลี่ยน
ก่อนใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20
โปรดสอบถามรายละเอียดรุ่นรถเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น
ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

รุ่นรถ: รถอเนกประสงค์อีซูซุ

รายการ รถอเนกประสงค์อีซูซุ
MU-X ทุกรุ่น
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับที่ต่อเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ต้องเปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น
ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

รุ่นรถ: รถบรรทุกอีซูซุ

รายการ รถบรรทุกอีซูซุ N*/F*/G* ทุกรุ่น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนที่ระยะ 2,000 กม. และ 4,000 กม. แรกหลังจากใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กม.
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงชุดแรก/กรองในชุดกรองดักน้ำ (ถ้ามี)
ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น