บริการซ่อมหนัก โอเวอร์ฮอล
และงานระบบไฟฟ้า

เนื่องจากงานซ่อมหนัก โอเวอร์ฮอล และงานระบบไฟฟ้าเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน
และมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งถ้าหากผิดพลาด อาจส่งผลต่อส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะรถบรรทุก
ที่ใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุจึงให้บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในด่านเหล่านี้โดยเฉพาะ จากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถบรรทุกของลูกค้าถูกดูแลอย่างดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีสมรรถนะ
เต็มประสิทธิภาพ