ทักษะความรู้ของช่าง

มั่นใจด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและรับรองมาตรฐาน โดยสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ
จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ มีช่างที่ชำนาญการเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า
ระบบส่งกำลัง หรือระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกอีซูซุโดยเฉพาะ

“ เรารู้จักรถบรรทุกอีซูซุของคุณดีกว่าใคร ”