เพื่อให้คุณอุ่นใจกว่าใคร
เรารับประกันอะไหล่และงานซ่อม

นานถึง 6 เดือน หรือ 10,000 กม.

แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

  • รถบรรทุกที่ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจเช็กจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถบรรทุกที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด แนะนำตามคู่มือการใช้รถและสมุดรับประกัน
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลของการที่ลูกค้าปฏิเสธวิธีการซ่อม หรือการใช้อะไหล่ที่ศูนย์บริการแนะนำ หรือเป็นกรณีลูกค้านำอะไหล่ หรือวัสดุภัณฑ์มาเอง
  • อะไหล่และเคมีภัณฑ์ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน
  • ความเสียหายที่เกิดแก่รถบรรทุกในกรณีมีอุบัติเหตุหรือการโจรกรรม